Zgodovina

Visoški tek je bil prvič organiziran na dan državnosti leta 1999. Tekmovanje je bilo med okoliškimi rekreativnimi tekači, še posebej med otroci in mladino, že prvo leto zelo dobro sprejeto. V 13-letni zgodovini je tekmovanje preraslo lokalne mejnike. Organizacijski preskok sega v leto 2005, ko smo se priključili Gorenjskemu pokalu v rekreativnih tekih. Danes je Visoški tek ena najbolj znanih prireditev, ki jih pripravljamo v našem društvu. Udeležujejo se ga tekmovalci iz različnih delov Slovenije, pa tudi iz tujine, še vedno pa nam je poglavitni cilj na tek privabiti čim večje število domačih tekačev ter na splošno spodbuditi tekaško aktivnost v kraju.

Glavnina tekmovanja se odvija v okolici kmečkega dvorca Visoko pri Poljanah nad Škofjo Loko. Za tiste, ki naših krajev ne poznate najbolje, naj povemo, da je lastnik tega dvorca dolga leta bil eden največjih slovenskih pisateljev, pravnik, politik in predvojni ljubljanski župan – naš poljanski rojak dr. Ivan Tavčar, ki je tam tudi pokopan. V to okolje je postavljena tudi ena njegovih najpomembnejših povesti – Visoška kronika. V zadnjih desetletjih je dvorec žal sameval, ker okoliške občine niso našle lastnika, ki bi tja zopet prinesel življenje, kljub temu pa se tja vsakodnevno podajajo sprehajalci iz bližnje in daljne okolice. Ta kraj občasno k življenju obudijo tudi razne prireditve, kot je npr. naš Visoški tek. V zadnjih letih potekajo resni pogovori s potencialnim vlagateljem, tako da bo dvorec mogoče kmalu spet zaživel.

Dvorec obkrožajo travniki in bujni gozdovi, nedaleč stran pa teče reka Sora. Nekaj kilometrov navzgor po dolini ležijo vasi Poljane, Hotovlja, Predmost in Žabja vas, ki jih z Visokim povezuje večinoma makadamska pot ob Sori. Skozi to okolje je speljana nekaj manj kot 10 km dolga proga Visoškega teka.